Ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania Modernizacja ogólnodostępnej trasy biegowo-rowerowej w Bolesławcu w ramach projektu:"Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr.
Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000468
Informacje szczegółowe - koordynator projektu Zbigniew Kowalczyk 602 745 087