WYBÓR OFERTY

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego dotyczącego zadania Modernizacja ogólnodostępnej trasy biegowo-rowerowej w Bolesławcu w ramach projektu:"Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr.
Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000468, wybrano ofertę firmy:

"SAB-BUD" Spółka Jawna
Cz.J.Sabadasz
ul. Żwirowa 17
59-700 Bolesławiec

Szczegółowe informacje - koordynator projektu Zbigniew Kowalczyk 602 745 087.