ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO - SPORTOWA SOBOTA


REGULAMIN WAKACYJNEGO TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN W PIŁCE NOŻNEJ
          
           CELE TURNIEJU
          Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci;
          Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci oraz aktywnego spędzania wolnego czasu;
          Doskonalenie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej;
          Wpajanie zasad fair play w rywalizacji sportowej.
           
           ORGANIZATOR
          Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu
          KS Talent 2012 Bolesławiec
          Football Academy

          TERMIN i MIEJSCE
         15.07.2017r. godz. 10:00
          Boisko Ośrodek Wodno - Sportowy ul. Spacerowa 24 w Bolesławcu

           ZAPISY
          Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do dnia 12.07.2017r. telefonicznie 75 732 38 - 86 lub     
          e-mail: zawody@mosir.boleslawiec.pl
          W turnieju uczestniczyć mogą dzieci według roczników:
          - 2006/2007
          - 2008/2009
          - 2010/2011
         Do rozgrywek dopuszcza się drużyny mieszane;

         Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę w całym turnieju;
         Liczba zawodników w zespole wynosi 3 osoby.
         Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zaakceptowanie jego regulaminu i regulaminu obiektów, na    
         których rozgrywany będzie turniej.

         Czas trwania meczu od 6 do 12 minut.
         System rozegrania turnieju zależny będzie od liczby zgłoszonych drużyn;

          NAGRODY
         Medale i dyplomy dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.
         Pamiątkowe dyplomy dla pozostałych uczestników.

         POSTANOWIENIA KOŃCOWE
        Za zagubione lub pozostawione rzeczy osobiste podczas turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności.
        Sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
        Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie turnieju.
        Każdy uczestnik turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb    
        klasyfikacji  zawodów oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na   
        zdjęciach  wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacji imprezy.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW!