INFORMACJA


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU  I REKREACJI W BOLESŁAWCU INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU  Z PRACAMI TECHNICZNYMI NA OBIEKCIE 
WIADKUT PLAZA (WOSKOWANIE NAWIERZCHNI)                W DNIACH 14.10.-16.10.2019r. SKATE PARK ZOSTANIE WYŁĄCZONY Z UŻYTKU. O EWENTUALNYCH ZMIANACH TERMINU ZAMKNIĘCIA POWIADOMIMY NIEZWŁOCZNIE. PRZEPRASZAMY!