GODZINY PRACY OŚRODKA W OKRESIE ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNYM