OBIEKT DOSTĘPNY  Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA, ĆWICZEŃ ORAZ ORGANIZACJI ZAJĘĆ NA OTWARTYCH OBIEKTACH SPORTOWYCH.