DZIEŃ DZIECKA


W tym roku niestety nie możemy się spotkać by wspólnie świętować Dzień Dziecka, dlatego organizujemy dwa konkursy online.
1. Prześlij filmik Swojej aktywności: ,, Ćwiczyć każdy może – trochę lepiej, lub trochę gorzej”.
2.Wykonaj i prześlij pracę plastyczną: ,,Mój ulubiony sport".


1.ĆWICZ! NAGRAJ! PRZEŚLIJ! WYGRAJ!
 „Ćwiczyć każdy może - trochę lepiej lub trochę gorzej”
Ø Zaprezentuj Nam swoją aktywność (skoki, podskoki, przysiady, skłony pajacyki lub inne ćwiczenia)
Ø Co jest Ci potrzebne do realizacji tego celu?
Dobre chęci i trochę pomysłu.
Ø Jak to zrobić?
Poproś, aby ktoś Cię nagrał (długość filmiku do 1 minuty) i wyślij do Nas swój filmik na adres mail: imprezy@mosir.boleslawiec.pl w treści wpisz swoje dane: imię i nazwisko i datę urodzenia oraz zgodę rodziców na udział.
Ø Konkurs rozpoczyna się 29.05.2020r i trwa do 07.06.2020r.
Ø Planowane jest przyznanie nagrody głównej oraz dwóch wyróżnień.
Ø Przewidziane są atrakcyjne i wartościowe nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I. Uczestnik (rodzice, opiekunowie), z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści zadania konkursowego udziela Organizatorowi, w zamian za możliwość wygrania nagrody, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej treści rozwiązania zadania konkursowego w celach związanych z realizacją Konkursu.
II. Uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
III. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik (rodzice, opiekunowie) zgadza się na ekspozycję pracy na portalach internetowych organizatorów oraz na publikowanie i wykorzystanie pracy w procesie komunikacji społecznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w przestrzeni publicznej i mediach. Udział w konkursie łączy się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.
2. KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
A.    Organizator:
- Gmina Miejska Bolesławiec
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu
B.     Cele konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
2. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
C.     Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież szkolna.
2.  Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
I kat. - 6-10 lat;
II kat. - 11-15 lat. 
3. Praca musi przedstawiać jeden z wybranych tematów:
·        Mój ulubiony sport.
·        Sport przyszłości.
4. Technika prac: dowolna płaska technika plastyczna tj. dowolna technika malarska, rysunek, wyklejanka, kolaż i techniki łączone.
5. Konkurs rozpoczyna się 29.05.2020r. i trwa do 07.06.2020r.
6. Zdjęcie/skan pracy należy przesłać na adres e-mail: imprezy@mosir.boleslawiec.pl  wraz z danymi: imię, nazwisko i datę urodzenia oraz zgodę rodziców na udział.
7. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni przez organizatora.
8. Praca musi być dziełem jednego autora, wykonana osobiście. Prace zbiorowe nie będą przyjmowane.
 9. Format pracy plastycznej: do formatu A3.
10. Autor ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
11. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik (rodzice, opiekunowie) zgadza się na ekspozycję pracy na portalach internetowych organizatorów oraz na publikowanie i wykorzystanie pracy na wszelkich polach w procesie komunikacji społecznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w przestrzeni publicznej i mediach. Udział w konkursie łączy się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych uczestników. Prace pozostają na własność Organizatorów.
12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 D. Wyniki konkursu i nagrody
1.     Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej organizatora.
2.     Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród  jest ostateczna.


ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU !