MIEJSKA TRASA TURYSTYCZNA W BOLESAWCU


NIE TYLKO DLA MIŁOŚNIKÓW PODRÓŻY I HISTORII...

10.10.2020r. godz. 10.00 Rynek

Otwarcie Miejskiej Trasy Turystycznej w Bolesławcu

Trasa turystyczna łącząca najważniejsze atrakcje Bolesławca powstała w ramach projektu ,,Nowe euroregionalne produkty turytsyczne drogą do wzajemnego poznania“ realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Hradek nad Nysą.

Wydarzenia towarzyszące: Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego ,,Zabytki w Euroregionie Nysa“ i  wystawa pokonkursowa, Wystawa fotograficzna „Turystyczny Bolesławiec“, Wystawa ,,Turystyka i krajoznawstwo zamknięte w odznakach“, Wystawy pamiątek i gadżetów turystycznych, Przejście Trasy z przewodnikiem i możliwość zdobycia odzanki turystycznej ,,Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu“.

11.10.2020r. godz.11.00 Rynek

Wycieczka Turystyczna po Bolesławcu z przewodnikiem i zdobywanie odznaki  ,,Znam Bolesławiec“

Odzanka ,,Znam Bolesławiec“ ustanowiona została przez Gminę Miejską Bolesławiec dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych Bolesławca, jednego z najpiękniejszych miast polsko-czeskiego pogranicza oraz upowszechnianie turystyki  i aktywnego krajoznwstwa w regionie, w ramach projektu ,,Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania“ realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Hradek nad Nysą.