MIKOŁAJKOWY KONKURS W MOSiR BOLESŁAWIEC


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.:
                                             ,,MÓJ ULUBIONY SPORT ZIMOWY”                                                                                                                                                                                                                        
A. Organizator:- Gmina Miejska Bolesławiec, - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Bolesławcu   
                                                                                                                                                                  
B. Warunki uczestnictwa:                                                                                            

1. Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież szkolna.                                                              

2. Praca do wykonania pt.: ,,MÓJ ULUBIONY SPORT ZIMOWY”                  

3. Technika prac: dowolna płaska technika plastyczna tj. dowolna technika malarska, rysunek, wyklejanka, kolaż i techniki łączone.                                                                                          

4. Konkurs rozpoczyna się 01.12.2020r. i trwa do 16.12.2020r.                            

5. Zdjęcie/skan pracy należy przesłać na adres e-mail: imprezy@mosir.boleslawiec.pl  wraz z danymi: imię, nazwisko i datę urodzenia.

6. Praca musi być dziełem jednego autora, wykonana osobiście. Prace zbiorowe nie będą przyjmowane.

7. Format pracy plastycznej: do formatu A3.

8. Autor ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

9. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik (rodzice, opiekunowie) zgadza się na ekspozycję pracy na portalach internetowych organizatorów oraz na publikowanie i wykorzystanie pracy na wszelkich polach w procesie komunikacji społecznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w przestrzeni publicznej i mediach. Udział w konkursie łączy się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych uczestników. Prace pozostają na własność Organizatorów.

10. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 C. Wyniki konkursu i nagrody

1. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

2. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród  jest ostateczna.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU !

 

A.