SPORTOWE WALENTYNKI

 

Walentynkowy Konkurs

           ,,Sport to nie tylko rywalizacja, ale także pasja, którą chce się dzielić”

·         Z okazji WALENTYNEK zapraszamy pary do udziału w KONKURSIE! Do wygrania ciekawe, wartościowe nagrody. Przesyłajcie prace od 08 do  15 lutego 2021r.

·         Liczy się kreatywność!

·         Co musicie zrobić? Wyślijcie jedno wspólne zdjęcie (w formacie jpg) z motywem sportowym. Może wspólne zdjęcie z „morsowanka” 😊?  I dodajcie krótki tekst o tym, dlaczego kochacie sport, wyślijcie na adres mailowy: imprezy@mosir.boleslawiec.pl z dopiskiem w tytule: KONKURS – SPORTOWE WALENTYNKI. Każdy Uczestnik (para) może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

·         Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 15 lutego 2021r. na stronie internetowej www.mosir.boleslawiec.pl i  na profilu Facebook.

·         Uczestnik z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści zadania konkursowego udziela Organizatorowi - w zamian za możliwość wygrania nagrody - nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej treści rozwiązania zadania konkursowego w celach związanych z realizacją konkursu.

·         Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie. Przysyłając e-mail prosimy podać: imię i nazwisko oraz datę urodzenia 

·         Uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

·         Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na portalach internetowych organizatorów oraz na publikowanie i wykorzystanie pracy w procesie komunikacji społecznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w przestrzeni publicznej i mediach. Udział w konkursie łączy się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

·         O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

          ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU !