OFERTA PRACY-KONSERWATOR

 


  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • prowadzenie bieżących napraw i remontów na terenie obiektów
  • obsługa maszyn i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych (kosiarki samojezdne, ręczne)
  • mile widziane prawo jazdy KAT. B, C+E i T
  • kontrolowanie i konserwacja urządzeń sportowych i rekreacyjnych
  • obsługa techniczna obiektów MOSIR
  • pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym transport sprzętu
  • dbałość o oszczędne gospodarowanie energią cieplną, elektryczną, wodą i innymi materiałami eksploatacyjnymi

IYOP               Szczegóły informacji udziela
K   K               Kierownik obiektów Elżbieta Dec
hhuhu              tel.:  698 490 753


IYOP              CV można składać osobiście w sekretariacie MOSiR
PRYP             przy ul. Spółdzielczej 2
Bol                 Bolesławiec

IYOP             W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzule ( list motywacyjny i CV):

zcz                  ,,Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
                        27 kwietnia 2016r. (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych               osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji")

 in
CV