BIEG - WINGS FOR LIFE WORLD RUN

 

Czy masz ochotę spożytkować swoją energię w szczytnym celu?

Chcesz wykorzystać swoją pasję?


   09 maja 2021r. zapraszamy mieszkańców Bolesławca do udziału    

w biegu WINGS FOR LIFE WORLD RUN

szczegóły: https://www.wingsforlifeworldrun.com/pl

Startujesz jednocześnie z tysiącami ludzi na całym świecie. Biegniesz, ile sił w nogach, zanim nie wyprzedzi Cię wirtualny Samochód Pościgowy. Ruchoma linia mety. Ścigasz się nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla szczytnego celu. 100% Twojej opłaty startowej wesprze badania nad rdzeniem kręgowym i pozwoli na odnalezienie metody leczenia jego urazów.

KAŻDY UCZESTNIK WINGS FOR LIFE WORLD RUN PRZEKROCZY METĘ - NIEZALEŻNIE OD POKONANEGO DYSTANSU! SAM USTALISZ SWÓJ WŁASNY CEL. UCIEKAJĄC PRZED SAMOCHODEM POŚCIGOWYM.

 JAK WZIĄĆ UDZIAŁ:

Pobierz aplikację Wings for Life World Run.

Bieg „Wings for Life World Run” jest inny. Różni się od pozostałych biegów ulicznych. Przede wszystkim sygnał startowy zabrzmi na całym świecie dokładnie w tej samej chwili - dokładnie o 13:00 czasu polskiego (11:00 UTC). To oznacza, że uczestnicy w Wielkiej Brytanii zaczną o 12:00 w południe, w Niemczech o 13:00 itd. Nie ma linii mety. Zastępuje ją wirtualny Samochód Pościgowy. Wyrusza na trasę 30 minut po starcie i mija kolejnych uczestników. Ci, którzy na przykład startują na pełnym luzie zostaną wyprzedzeni po przebiegnięciu 5 km, podczas gdy zawodowcy będą się pocić nawet przez 60 km. Masz już swój cel? Kalkulator Twojego tempa pomoże Ci ustalić liczbę kilometrów, które możesz pokonać. Twój rezultat nie będzie wyrażony w czasie, ale w dystansie, jaki udało ci się przemierzyć podczas biegu”

Możesz pobiec sam po własnej trasie lub dołączyć do pierwszych chętnych bolesławian:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=156551523137137&set=a.156535483138741

UWAGA!

Dla mieszkańców Bolesławca, którzy wezmą udział w biegu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotuje atrakcyjne nagrody.

Bolesławianie, którzy wezmą udział w biegu i prześlą swój wynik na adres e-mail: imprezy@mosir.boleslawiec.pl (do 11.05.2021r.) wezmą udział w losowaniu nagród przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dla najlepszego bolesławianina i bolesławianki ufundowana zostanie nagroda rzeczowa oraz dla 5 najlepszych   bolesławian oraz 5 najlepszych bolesławianek zostanie  przyznana nagroda finansowa w wysokości opłaty wpisowej.

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bolesławcu na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe: Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu    i Rekreacji w Bolesławcu, reprezentowany przez Dyrektora,  z siedzibą  ul. Zgorzeleckiej 52, 59 -700 Bolesławiec;

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych (kontakt: MOSiR  w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 732 38 86, e-mail (sekretariat@mosir.boleslawiec.pl).

Cele przetwarzania danych: Cele przetwarzania danych MOSiR wynikają z realizacji zadań ustawowych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miasta Bolesławiec. Podstawę prawną przetwarzania stanowi ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o sporcie oraz inne akty prawne zobowiązujące Administratora do przetwarzania danych osobowych. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji zajęć i imprez sportowo rekreacyjnych.

Informacja o odbiorcach danych: Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią. Odbiorcami Państwa danych mogą być użytkownicy strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu na portalu społecznościowym Facebook. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane w mediach. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich polach emisji.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego: nie dotyczy.

Okres, przez które dane osobowe będą przechowywane: Okres przechowywania danych osobowych w MOSiR wynika  z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o warunkach zgodności przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje Administratora do pozyskania  i przetwarzania takich danych. Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych –w określonych przypadkach.

Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: nie dotyczy.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie komunikacji społecznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w przestrzeni publicznej, mediach i na stronie internetowej MOSiR.