#ZIELONY REKORD POLSKI -30.04.2021


Miasto Bolesławiec zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu:
Zielony Rekord Polski 2021 #Zielony Rekord.

,,Świat zmaga się z problemami związanymi z jakością powietrza. W Polsce temat ten jest od kilku lat jedną z najważniejszych kwestii poruszanych przez ekologów, ale także lekarzy. Naukowcy nie mają wątpliwości. Choroby układu krążenia, takie jak wylew, niewydolność serca czy zmiany miażdżycowe, są często skutkiem zanieczyszczonego powietrza.

Aby zapobiec tej sytuacji, musimy edukować ludzi o istniejących zagrożeniach i tworzyć dobre nawyki. Środowisko zmieniają ludzie. Działania człowieka mogą powodować jego degradację lub rozwój. Każdy z nas może zmienić świat na lepsze. Wystarczy zacząć od swojego najbliższego otoczenia, poświęcić odrobinę czasu oraz zainspirować innych. Tylko działając razem, możemy realnie zmienić sytuację ekologiczną w Polsce".

Właśnie w tym celu Dotlenieni.org stworzyli akcję #ZielonyRekord, której kolejna edycja odbędzie się już 30.04.2021 roku. Tego dnia każdy, kto chciałby zazielenić i dotlenić świat, może dołączyć do naszej społeczności. Wystarczy posadzić dowolną ilość roślin w pracy, domu, na działce lub ogrodzie, zrobić zdjęcia przedstawiające miejsce przed i po nasadzeniu, a na koniec opublikować je w mediach społecznościowych z hasztagiem #ZielonyRekord".

Weź udział w #ZielonyRekord, zachęć swoich znajomych do wspólnego działania, zmieniaj z nami świat na lepsze!

UWAGA!
Mieszkańcy Bolesławca, którzy dołączą do akcji i prześlą zdjęcie również na adres: imprezy@mosir.boleslawiec.pl (do 05.05.2021r.) wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta Bolesławiec, 
w tym nagrody głównej - roweru.

                                                   Zapraszamy!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Uczestnik (rodzice, opiekunowie) z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści zadania konkursowego udziela Organizatorowi - w zamian za możliwość wygrania nagrody - nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej treści rozwiązania zadania konkursowego w celach związanych z realizacją Konkursu.

II. Uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

III. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik (rodzice, opiekunowie) zgadza się na ekspozycję pracy na portalach internetowych organizatorów oraz na publikowanie i wykorzystanie pracy w procesie komunikacji społecznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w przestrzeni publicznej i mediach. Udział w konkursie łączy się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.