Dzień Dziecka - Festyn nad Bobrem Wiadukt Plaza Bolesławiec
Drodzy mieszkańcy, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu zaprasza do wzięcia udziału w ,,Festynie nad Bobrem", przygotowanym z okazji Dnia Dziecka.

Wiadukt Plaza                                                                   
30 maja 2021r. niedziela.
11:00 - 18:00 

W programie wiele ciekawych atrakcji:

GODZ. 11:00 - 18:00 
WARSZTATY I TRENINGI DESKOROLKOWE
KONKURSY RYSOWANIA GRAFFITI
POKAZY JAZDY  NA DESKOROLCE I HULAJNODZE
WARSZTATY MECHANICZNE Z MONTAŻU TECHNICZNEGO

GODZ. 12:00 - 14:00
ZAJĘCIA NA PUMPTRACKU
ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY
SZKOLENIA, ZAWODY Z NAGRODAMI, PORADY ROWEROWE

GODZ. 14.00
HOLI FESTIWAL - ŚWIĘTO KOLORÓW
POKOLORUJMY ŚWIAT PROSZKAMI HOLI

GODZ. 12:00 - 15:00
WARSZTATY KUGLARSKIE

GODZ. 15:00
POKAZ TAŃCA PRACOWNI TANECZNEJ BOK MCC
 ,,CANONKI”

GODZ. 16:00 NA DUŻEJ SCENIE WYSTĄPI:
GRUPA ARTYSTYCZNA ,,OCELOT” - 
WIDOWISKO ARTYSTYCZNO - AKROBATYCZNE

oraz szereg innych atrakcji.

Sponsorzy i Partnerzy imprezy: 
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu, BOK MCC, Firma Impowoods, Polish Skate Federation, Biuro Turystyczne ,,PIRAMIDA". Dziękujemy


Gwarantujemy aktywne spędzenie czasu, ciekawe wydarzenie na świeżym powietrzu            i  mnóstwo pozytywnej energii 😃

                                                            Zapraszamy !

 Wydarzenie odbywa się na otwartej przestrzeni zgodnie z reżimem sanitarnym.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bolesławcu na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe: Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą                        ul. Zgorzeleckiej 52, 59 -700 Bolesławiec;
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych (kontakt: MOSiR w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52, 59 -700 Bolesławiec, telefon 075 732 38 86, e-mail (sekretariat@mosir.boleslawiec.pl).
Cele przetwarzania danych: Cele przetwarzania danych MOSiR wynikają z realizacji zadań ustawowych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miasta Bolesławiec. Podstawę prawną przetwarzania stanowi ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o sporcie oraz inne akty prawne zobowiązujące Administratora do przetwarzania danych osobowych. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji imprezy ,,Dzień Dziecka - Festyn nad Bobrem".
Informacja o odbiorcach danych: Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią. Odbiorcami Państwa danych mogą być użytkownicy strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu na portalu społecznościowym Facebook. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane w mediach. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich polach emisji.
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego: nie dotyczy.
Okres, przez które dane osobowe będą przechowywane: Okres przechowywania danych osobowych w MOSiR wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych    rzeczowych    wykazów    akt    oraz    instrukcji     w     sprawie     organizacji izakresu działania archiwów zakładowych a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o warunkach zgodności przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie  określonego   przepisu   prawa,   który   zobowiązuje   Administratora   do   pozyskania  i przetwarzania takich danych.
Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: nie dotyczy.