WAKACYJNY RAJD ROWEROWY


 

Zaproszenie na wakacyjny rajd rowerowy im. Leona Piątkowskiego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zapraszają miłośników turystyki rowerowej na wakacyjny rajd szlakiem im. L. Piątkowskiego - wybitnego regionalisty, krajoznawcy, propagatora turystyki, pioniera powojennych badań nad pomnikami przyrody i zabytkami ziemi bolesławieckiej. Honorowy patronat nad imprezą objął Zenon Piątkowski, syn twórcy szlaku, czynnie uprawiający turystykę regionoznawczą, w tym rowerową. Rajd będzie doskonałą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu, a także da sposobność poznania ciekawych miejsc, zabytków oraz pomników natury w okolicach Bolesławca.

Biegnący wokół Bolesławca żółty szlak im. L. Piątkowskiego o długości ok. 59 km podzielono na dwie części, północną i południową. Pierwszy etap (północny) obejmować będzie ok. 28 km trasy wiodącej przez Bolesławiec – Kruszyn – Kraśnik Dolny – Dąbrowa Bolesławiecka – Bukowy Las – Bolesławiec i odbędzie się 25.07.2021 r. (niedziela). Drugi etap (południowy) obejmuje ok. 31 km trasy wiodącej przez Bolesławiec – Kruszyn – Łaziska – Stare Jaroszowice – Suszki – Kraszowice – Bolesławiec i odbędzie się 15.08.2021 r. (niedziela).

Obie części rajdu rozpoczną się o godz. 10.00 na dziedzińcu Działu Historii Miasta bolesławieckiego Muzeum (ul. Kutuzowa 14), a zakończą ok. godz. 15.00 w Ośrodku Wodno-Sportowym MOSiR-u (ul. Spacerowa 26) wspólnym piknikiem, podczas którego odbędą się konkursy sprawnościowe oraz sprawdzające znajomość atrakcji turystycznych regionu bolesławieckiego, w których będzie można zdobyć nagrody książkowe.

Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie można dokonać mailowo, przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia (inna dla osoby dorosłej i opiekuna osoby niepełnoletniej). Zgłoszenia należy wysłać na adres: zawody@mosir.boleslawiec.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Rajdu (MOSiR, ul. Spółdzielcza 2).

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

 

Regulamin - Rajd rowerowy 

 

Karta zgłoszeniowa  (DO POBRANIA)

 

Karta zgłoszeniowa - osoba niepełnoletnia  (DO POBRANIA)