WĘDKOWANIE NA ,,LEŚNYM POTOKU"
ZAPRASZAMY DO SAMODZIELNEGO WĘDKOWANIA - ZBIORNIK WODNY ,,LEŚNY POTOK" ZAPRASZA:

Przyjdź i przekonaj się jakie mamy okazy:)

W sezonie letnim wstęp na wędkowanie odbywa się w godzinach od 5:00 rano do 9:00 oraz 

19:00 do 21:00; 

poza sezonem letnim wejście na łowisko w godzinach  pracy obiektu  (max. do 5 godzin).

Bilet jednorazowy wstępu - 15,00 zł

Karnet wstępu na wędkowanie (10 wejść)  - 100,00 zł

REGULAMIN
 WĘDKOWANIA REKREACYJNEGO
NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM 
 

1.      Właścicielem zbiornika wodnego „Leśny Potok” przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu jest Gmina Miejska Bolesławiec w Zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu.

2.      Zbiornik wodny - retencyjny świadczy usługi w zakresie rekreacyjnego połowu ryb stosując wszelkie zasady „NO KILL”.

3.      Świadczenie usług rekreacyjnego połowu ryb odbywa się po dokonaniu opłaty ustanowionej przez Gminę Miejską Bolesławiec w Zarządzie MOSiR Bolesławiec.

4.      Akwen wodny dostępny jest dla osób wędkujących w godzinach: sezon niski 01.04.2021r – (od zamknięcia części rekreacyjnej) od godz. 06:00  do 19:00, sezon wysoki (otwarcie części rekreacyjnej) od godz. 05:00 – 10:00. Wędkowanie nocne nie jest dopuszczalne.

5.      Na łowisku może znajdować się wyłącznie osoba wędkująca ewentualnie osoba towarzysząca. Dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów.

6.      Użytkownicy zbiornika do połowu ryb zobowiązani są do stosowania zasady No Kill co wiąże się to ze stosowaniem haczyków „bez zadziorowych”, podbieraka, mat ochronnych.

7.      Każda złowiona ryba po wyciągnięciu na brzeg musi w jak najkrótszym czasie i najlepszej kondycji trafić z powrotem do zbiornika.

8.      Dopuszcza się w jak najszybszym czasie przeprowadzenia pomiaru i pamiątkowego zdjęcia.

9.      Na łowisku można stosować każdą metodę tj. spławikową, gruntową, spinningową i muchową, na jedną lub dwie wędki. Dozwolone jest stosowanie wszelkiego rodzaju przynęt naturalnych i sztucznych.

10.  Każdy użytkownik łowiska może posiadać przy sobie niezbędny sprzęt do amatorskiego połowu ryb jak również przybory umożliwiające naprawę sprzętu tj. zapasowe haczyki, ołów wędkarski, żyłkę na przypony, spławiki.

11.  Wędkarz nie może posiadać przy sobie wiader, toreb, reklamówek i innych przedmiotów mogących służyć do schowania i wyniesienia ryby. 

12.  Zabrania się bezwzględnie zabijania i zabierania ryb z łowiska.

13.  W przypadku wyniesienia ryby z łowiska przez wędkarza lub inną osobę będzie ona odpowiadała  finansowo w kwocie np.200 zł za każdy kilogram ryby za poniesiony szkody wyrządzone na łowisku (lub zgłoszone na Policję wniesiony pozew do Sądu Rejonowego w Bolesławcu Wydział Cywilny).

14.  Osoba dopuszczająca się w/w czynu nie będzie mogła więcej korzystać z łowiska.

15.  Osoby mogące dokonywać wyrywkowych kontroli sprzętu, złowionych ryb czy bagażu podręcznego będę posiadały przy sobie stosowne legitymacje wydane przez MOSiR Bolesławiec.

16.  Kontrole również będą mogli przeprowadzać pozostali pracownicy terenu „Leśny Potok”.

17.  Każdy wędkarz zobowiązany jest do zachowania porządku w miejscu wędkowania jak również dbać o czystość stanowiska.

18.  Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywania się zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i etycznymi.

19.  Zabrania się spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających oraz wrzucania do wody niedopałków papierosów.

20.  W przypadku, gdy ryba ucierpi podczas połowu i miałaby nie przeżyć, taki fakt należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.

21.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz pozostawione mienie na terenie.

22.  W sprawach nieopisanych w niniejszym regulaminie należy kontaktować się z właścicielem.

23.  Teren jest objęty monitoringiem. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą wyłącznie w stosunku do osób nie przestrzegających regulaminu.

24.   Każdy wędkujący będzie zobowiązany do stosowania się wydawanym przez obsługę jak i kontrolujących poleceń Rozpoczęcie łowienia   rozpoczyna się po zapoznaniu i akceptacją powyższego regulaminu. 

             Dane kontaktowe do zarządcy terenu: Kierownik Elżbieta Dec tel.: 602 745 078