badanie wody 2019

Badanie wody - Baseny Letnie ul. SpacerowaBadanie wody - Leśny Potok ul. Jeleniogórska


Komunikat z dnia 22.07.2019r.

Próbki wody do analizy pobrano w dniu 17 lipca 2019r.

Woda basenowa odpowiada wymogom sanitarym określonym w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz.2016)