komunikat stan wody - leśny potok
Komunikat z dnia 13.08.2020r.

Próbki wody do analizy pobrano w dniu 10 sierpnia 2020 r. 
Woda basenowa odpowiada wymogom sanitarnym określonym w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. ( Dz. U . z 2015r. poz. 2016)