Wiadukt Plaza

SKATE PARK - Wiadukt Plaza
otwarty w godzinach 7.00 - 22.00 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SKATEPARKU
11.Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, rowerach BMX-ach i MTB.
22. Uczestnicy korzystają z urządzeń skateparku na własną odpowiedzialność.
33. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
44. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
55. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
66. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.
77. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie w osoba.
88. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
99.  Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku- nie jeździsz sam!
110. W przypadku większej ilości osób korzystających ze skateparku poinformuj innych, że właśnie zjeżdżasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) – poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.
111. Na terenie skateparku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
112. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom:
- kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.)
- z chorobami układu ruchowego,
- z wadami serca,
- chorym na epilepsję,
- kobietom w ciąży

PAMIĘTAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!


PUMP TRACK

Pumptrack jest torem rowerowym, który składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych "hopek" ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Pumptrack stwarza możliwości obycia z rowerem, rozwija koordynację ruchową oraz zmysł równowagi. Jest to prosty i przyjemny sposób na aktywność sportową bez względu na wiek.
Pumptrack to bardzo urozmaicony, największy tor typu FLOW TRACK, łączący w sobie sekcje racingowe (wyścigowe), flow (do oddawania skoków) oraz easy dla początkujących i średnio zaawansowanych.  Nie zapomniano również o najmłodszych użytkownikach – o maluchach na odpychanych rowerkach, dla których są dwa obiekty.
Obiekt ma nieregularny kształt z dużą ilością przeszkód. Dla maksymalnego wykorzystania terenu zbudowano liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu. Powierzchnia toru FLOW TRACK pozwala go zakwalifikować do tzw. parku rowerowego, stanowiącego połączenie wielu odmian sportów rowerowych. Start rozpoczyna się z dwupoziomowej górki wysokości 1,2 i 2 metry. Pierwsza sekcja toru to szybka pętla z przeszkodami o charakterze wyścigowym. Pozwala ona na trenowanie elementów dyscypliny olimpijskiej BMX racing. Nitka zewnętrzna toru została wyposażona w skoczne przeszkody z innowacyjną, nie stosowaną wcześniej w Polsce - "satelitką", która jest traktowana jako "Pro sekcja" - użytkownicy muszą przeskoczyć przez trawę wskakując na satelitkę i z niej zeskakując. Szybka nitka okalająca tor prowadzi do asfaltowego bowla łączącego kilka nitek trasy. Przeszkody w części centralnej tworzą sekcję "easy" przeznaczoną dla mniej zaawansowanych. Wszystkie sekcje połączone są ze sobą dużą ilością transferów i przelań, scalających tor po którym można jeździć w różnych kierunkach.
REGULAMIN PLACU ZABAW PUMPTRACK
  1.Urządzenia placu zabaw PUMPTRACK przeznaczone są do jazdy na rowerach posiadających co najmniej jeden sprawny hamulec, deskorolkach, łyżworolkach oraz hulajnogach.
2 2. Każda osoba korzystająca z urządzeń placu zabaw PUMPTRACK ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
3 3. Za ewentualne wypadki jakie mogą zdarzyć podczas jazdy, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń - użytkownicy korzystają z placu zabaw PUMPTRACK na własną odpowiedzialność.
4 4.W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
5 5. Chodzenie po placu zabaw PUMPTRACK, jeżdżenie po skarpach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
  6. Zabrania się wnoszenia na teren placu zabawa PUMPTRACK napojów alkoholowych, opakowań szklanych oraz innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie placu zabaw PUMPTRACK osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
7 7.Zabranie się wjeżdżania na plac zabaw PUMPTRACK na wszelkiego rodzaju pojazdach motorowych (motocykle, samochody, quady).
8 8.Zabrania się wjeżdżania na terenu placu zabaw PUMPTRACK zdalnie sterowanymi modelami.
9 9.Zabrania się korzystania z placu zabaw PUMPTRACK następującym osobom: kontuzjowanym, z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję, kobietom w ciąży.
110. Na terenie placu zabawa PUMPTRACK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wyprowadzania zwierząt.
111.Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie placu zabaw PUMPTRACK innym użytkownikom, będą usuwane przez upoważnione osoby.
112. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń placu zabaw PUMPTRACK - jako związanymi z ryzykiem sportowym.
113. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń placu zabaw PUMPTRACK tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora  o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
114.Pamiętaj o innych użytkownikach placu zabaw PUMPTRACK – nie jeździsz sam!
115. W przypadku większej ilości osób na placu zabaw PUMPTRACK poinformuj innych, że zamierzasz rozpocząć jazdę – poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.

NIC NIE CHRONI PRZEZ UPADKIEM Z PRZESZKÓD!
NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI!
MINI ŚCIANKI WSPINACZKOWE